Het mooiste wat je een kind kan geven is een kans

Poptalk

Frederieke heeft de cursus POPtalk gevolgd bij Trudy Borst.Β 

POPtalk is een beeldtaal die ingezet kan worden tijdens gesprekken met kinderen. Veilig en zonder oordeel wordt er vanuit een helicopterview naar een situatie gekeken. Het is een methode waarmee je aspecten van de belevingswereld van het kind letterlijk in beeld brengt.Β 

Met beelden kun je dingen vertellen die je in taal vaak niet goed kunt uitdrukken. Kinderen vinden het soms lastig om over dingen te praten. Door POPtalk in te zetten zijn de kinderen lekker bezig en wordt hun eigen werkelijkheid even verplaatst naar een poppetje die hun verhaal mee maakt. Door dit in beeld te zetten, maakt het voor het kind makkelijker om er woorden aan te geven.Β 

Met poppetjes kan iedere situatie of elk probleem worden opgesteld.Β